Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η κλήρωση του πρωταθλήματος στην Γ΄ Ε.Π.Σ. Κοζάνης

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσεις τις 27 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική 14η
Σκορ
Απόλλων Αυλών
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


Αίας Μικροβάλτου
Κεραυνός Πετρανών


Ελπίδες Ελλησπόντου
Μακεδονομάχος


Πρόοδος Μεταξά
Δόξα Βερμίου Πύργων


Α.Σ. Καρυδίτσας
Δόξα Ροδιανής


Δαναοί 2000 Κοζάνης
Α.Ο. Κρόκου


Πρόοδος Κομνηνών
Αναγέννηση Αργίλου


2η Αγωνιστική 15η
ΣΚΟΡ
Αίας Μικροβάλτου
Απόλλων Αυλών


Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου
Ελπίδες Ελλησπόντου


Κεραυνός Πετρανών
Πρόοδος Μεταξά


Μακεδονομάχος
Α.Σ. Καρυδίτσας


Δόξα Βερμίου Πύργων
Δαναοί 2000 Κοζάνης


Δόξα Ροδιανής
Πρόοδος Κομνηνών


Α.Ο. Κρόκου
Αναγέννηση Αργίλου


3η Αγωνιστική 16η
ΣΚΟΡ
Απόλλων Αυλών
Ελπίδες Ελλησπόντου


Πρόοδος Μεταξά
Αίας Μικροβάλτου


Α.Σ. Καρυδίτσας
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


Δαναοί 2000 Κοζάνης
Κεραυνός Πετρανών


Πρόοδος Κομνηνών
Μακεδονομάχος


Αναγέννηση Αργίλου
Δόξα Βερμίου Πύργων


Α.Ο. Κρόκου
Δόξα Ροδιανής


4η Αγωνιστική 17η
ΣΚΟΡ
Πρόοδος Μεταξά
Απόλλων Αυλών


Ελπίδες Ελλησπόντου
Α.Σ. Καρυδίτσας


Αίας Μικροβάλτου
Δαναοί 2000 Κοζάνης


Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου
Πρόοδος Κομνηνών


Κεραυνός Πετρανών
Αναγέννηση Αργίλου


Μακεδονομάχος
Α.Ο. Κρόκου


Δόξα Βερμίου Πύργων
Δόξα Ροδιανής


5η Αγωνιστική 18η
ΣΚΟΡ
Απόλλων Αυλών
Α.Σ. Καρυδίτσας


Δαναοί 2000 Κοζάνης
Πρόοδος Μεταξά


Πρόοδος Κομνηνών
Ελπίδες Ελλησπόντου


Αναγέννηση Αργίλου
Αίας Μικροβάλτου


Α.Ο. Κρόκου
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


Δόξα Ροδιανής
Κεραυνός Πετρανών


Δόξα Βερμίου Πύργων
Μακεδονομάχος


6η Αγωνιστική 19η
ΣΚΟΡ
Δαναοί 2000 Κοζάνης
Απόλλων Αυλών


Α.Σ. Καρυδίτσας
Πρόοδος Κομνηνών


Πρόοδος Μεταξά
Αναγέννηση Αργίλου


Ελπίδες Ελλησπόντου
Α.Ο. Κρόκου


Αίας Μικροβάλτου
Δόξα Ροδιανής


Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου
Δόξα Βερμίου Πύργων


Κεραυνός Πετρανών
Μακεδονομάχος


7η Αγωνιστική 20η
ΣΚΟΡ
Απόλλων Αυλών
Πρόοδος Κομνηνών


Αναγέννηση Αργίλου
Δαναοί 2000 Κοζάνης


Α.Ο. Κρόκου
Α.Σ. Καρυδίτσας


Δόξα Ροδιανής
Πρόοδος Μεταξά


Δόξα Βερμίου Πύργων
Ελπίδες Ελλησπόντου


Μακεδονομάχος
Αίας Μικροβάλτου


Κεραυνός Πετρανών
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


8η Αγωνιστική 21η
ΣΚΟΡ
Αναγέννηση Αργίλου
Απόλλων Αυλών


Πρόοδος Κομνηνών
Α.Ο. Κρόκου


Δαναοί 2000 Κοζάνης
Δόξα Ροδιανής


Α.Σ. Καρυδίτσας
Δόξα Βερμίου Πύργων


Πρόοδος Μεταξά
Μακεδονομάχος


Ελπίδες Ελλησπόντου
Κεραυνός Πετρανών


Αίας Μικροβάλτου
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


9η Αγωνιστική 22η
ΣΚΟΡ
Απόλλων Αυλών
Α.Ο. Κρόκου


Δόξα Ροδιανής
Αναγέννηση Αργίλου


Δόξα Βερμίου Πύργων
Πρόοδος Κομνηνών


Μακεδονομάχος
Δαναοί 2000 Κοζάνης


Κεραυνός Πετρανών
Α.Σ. Καρυδίτσας


Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου
Πρόοδος Μεταξά


Ελπίδες Ελλησπόντου
Αίας Μικροβάλτου


10η Αγωνιστική 23η
ΣΚΟΡ
Δόξα Ροδιανής
Απόλλων Αυλών


Α.Ο. Κρόκου
Δόξα Βερμίου Πύργων


Αναγέννηση Αργίλου
Μακεδονομάχος


Πρόοδος Κομνηνών
Κεραυνός Πετρανών


Δαναοί 2000 Κοζάνης
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


Α.Σ. Καρυδίτσας
Αίας Μικροβάλτου


Πρόοδος Μεταξά
Ελπίδες Ελλησπόντου


11η Αγωνιστική 24η
ΣΚΟΡ
Απόλλων Αυλών
Δόξα Βερμίου Πύργων


Μακεδονομάχος
Δόξα Ροδιανής


Κεραυνός Πετρανών
Α.Ο. Κρόκου


Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου
Αναγέννηση Αργίλου


Αίας Μικροβάλτου
Πρόοδος Κομνηνών


Ελπίδες Ελλησπόντου
Δαναοί 2000 Κοζάνης


Α.Σ. Καρυδίτσας
Πρόοδος Μεταξά


12η Αγωνιστική 25η
ΣΚΟΡ
Μακεδονομάχος
Απόλλων Αυλών


Δόξα Βερμίου Πύργων
Κεραυνός Πετρανών


Δόξα Ροδιανής
Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου


Α.Ο. Κρόκου
Αίας Μικροβάλτου


Αναγέννηση Αργίλου
Ελπίδες Ελλησπόντου


Πρόοδος Κομνηνών
Πρόοδος Μεταξά


Δαναοί 2000 Κοζάνης
Α.Σ. Καρυδίτσας


13η Αγωνιστική 26η
ΣΚΟΡ
Απόλλων Αυλών
Κεραυνός Πετρανών


Α.Ε. Καισαρειάς- Κήπου- Σπάρτου
Μακεδονομάχος


Αίας Μικροβάλτου
Δόξα Βερμίου Πύργων


Ελπίδες Ελλησπόντου
Δόξα Ροδιανής


Πρόοδος Μεταξά
Α.Ο. Κρόκου


Α.Σ. Καρυδίτσας
Αναγέννηση Αργίλου


Πρόοδος Κομνηνών
Δαναοί 2000 Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου