Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τ.Κ Ροδιανής

 

kozan.gr:  Μέχρι τον Απρίλιο του 2023 η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης (στάδιο προμελέτης-αποτύπωσης) του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τ.Κ Ροδιανής.     


Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, υπεγράφη στις 3 Φεβρουαρίου μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης και της αναδόχου εταιρείας η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης (στάδιο προμελέτης-αποτύπωσης) του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τ.Κ Ροδιανής,  στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τ.Κ. Ροδιανής». Η μελέτη που θα παραδοθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Σχέδια οικοδομικής αποτύπωσης του ναού με πλήρη απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασής του
2. Σχέδια παθολογίας του κτιρίου, όπου θα επισημαίνονται οι κάθε είδους βλάβες και φθορές που έχει υποστεί το κτίριο.

3. Τεχνική έκθεση Αποτύπωσης.
4. Τεύχος Φωτογραφικής τεκμηρίωσης
5. Τεύχος Παθολογίας

Το τίμημα της δαπάνης ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.960,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς, του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016. Η μέλετη θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι 31/4/2023.

kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου